Bälte och rankning inom karate

Det finns ett system för att ranka de som tränar och tävlar inom karate och då i olika nivåer och grader. Man visar vilken grad man ligger på i karaten med de färger bältena har.

Gradering

För att kunna få ett nytt bälte (Obi) gäller det att klara av sin gradering (Shinsa), som är en typ av prov på vad man har lärt sig inom Kihon, Kata och Kumite, sedan senaste graderingen. Går man och tränar hos en karateklubb, brukar graderingen ske vid varje termins slut.

Då testas man vad man har lärt sig under terminens gång och klarar man graderingen får man ett nytt bälte i en ny färg. Varje gradering har ett visst antal sparkar, kast, blockeringar med mera som man ska kunna.

Ju högre man stiger i nivåerna desto svårare blir graderingarna. Oftast ligger elevgraderna, de så kallade Kyu, på 10 stycken och då med olika färger på sina bälten, för att sedan gå över till de 10 stycken graderna för mästare och då svart bälte, så kallat Dan.

Bältes färger

Alla elever börjar med ett vitt bälte, för att sedan få bältesfärger:

  • Rött
  • Orange
  • Gult
  • Grönt
  • Blått i två steg
  • Brunt i tre steg

Sedan går man över till svart bälte i olika svårighetsgrader.

Svart bälte

Att få ett svart bälte innebär att man behärskar alla grundtekniker och dessutom har full förståelse för karatens alla principer. Det tar många år mellan varje gradering inom svart bälte, oftast ligger det på cirka 6 år mellan var gång.

Vanligtvis sker graderingar i en karateklubb, men när de kommer upp i de högre graderingarna inom svart bälte går de bara att genomföra på speciella seminarier eller åka till Tokyo där JKA (Japan Karate Organisation) huvudsäte finns, för att graderas ytterligare.

Det är mycket sällan som man kan få alla 10 Dan inom svart bälte. Oftast är det bara de som har hållit på med karate i hela sitt liv som får 8 Dan, 9 Dan eller 10 Dan och dessa anses vara hedersutnämningar.