Budo – vad är det?

Budo är samlingsnamnet för kampsporter och kampkonster i Japan. De sporter som ingår i samlingen är de moderna kampsporterna såsom till exempel karate, kendo, judo och aikido och de kallas gemensamt för Gendai Budo.

De äldre typerna av japanska budo har ett gemensamt namn, Kory Budo. Till dessa räknas ett flertal av de gamla skolorna för kamp utan vapen och kamp med små hjälpmedel, men dessutom olika typ av arter med vapen som exempelvis olika svärdskolor som Katori Shinto-ryu.

Den första budosporten som kom till Sverige var Jujutsu år 1907, sedan dröjde det till mitten av 1950-talet då judo gjorde sitt intåg i landet. Under 1960-talet kom karate, kendo och aikido, för att sedan efterföljas av andra kampsporter.

Eftersom det var kampsporterna från Japan som kom först till Sverige bland de asiatiska kampsporterna har det blivit att budo är samlingsnamnet för dessa.

Något som också finns bland de flesta budosporterna, är någon typ av gradering som betecknar utförarens kunskaper i sporten. Ju högre gradering desto bättre är man helt enkelt. Dessa graderingar har olika färger på sina bälten bland de lägre graderna och kallas för kyagrader. Där efter finns det olika grader i svarta bälten, så kallade dangrader.

Inom budon har man en filosofi som har fått inspiration från hederskodexen bushido hos samurajerna. Detta innebär att den som tränar budo ska, genom sin träning, bli en ädlare människa och ha en hög känsla för moral, men framför allt känna stolthet över sin budoträning.

I budo finns det en speciell termologi som härstammar från Asien och den används i träningen inom de olika budosporterna, över hela världen. Några av dessa termer är: arigato (tack), bokken (träsvärd), deshi (elev), dozo (var så god); dessa är bara ett axplock av termerna som används inom de asiatiska kampsporterna.

I Sverige är budon organiserad genom olika förbund: Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Svenska Karateförbundet och Svenska Judoförbundet.